projecten2Trappen in het Bauhaus, Schlemmer.

Mensen die trappen beklimmen, verder komen, ontwikkelen. In het Bauhaus werd een samenhangende context geschapen die uitdaagde tot vernieuwing en patroondoorbrekend denken. Wij zijn geïnspireerd door deze integrale, ontwikkelings- en resultaatgerichte visie.
.
De afgelopen jaren hebben we vele opdrachten en projecten ontwikkeld, uitgevoerd en begeleid. Hieronder een kleine selectie van onze meest recente activiteiten:

 • Begeleiden van een strategietraject in een grote technische onderneming, waarbij teams zijn versterkt, werden voorzien van inhoudelijke input op verzoek, teneinde zelf de eigen strategie te ontwikkelen en implementeren.

 • Individuele verdiepende ontwikkelingsgesprekken voor directie, leidinggevenden en professionals in vele organisaties.

 • Projectondersteuning van teams gericht op effectiviteits- en efficiencyverbetering.

 • Versterkingstrajecten van vele (management)teams.

 • Begeleiden van een strategieproces gericht op Marktwerking in een semioverheidsorganisatie.

 • Ontwikkelen van een vernieuwend leiderschapsprogramma, gericht op de realisatie van de strategie voor een grote organisatie in de energiebranche en voor een toonaangevende technische onderneming.

 • Begeleiding bij de oplossing van een samenwerkingsvraagstuk in een Raad van Commissarissen.

 • Interveniëren bij een lastig samenwerkingsvraagstuk in een organisatie met topprofessionals.

 • Interveniëren bij een vastgelopen onderhandelingsproces tussen Raad van Bestuur en vakbonden.

 • Organiseren van inspirerende managementconferenties, nationaal en internationaal.

 • Ontwerpen van leertrajecten voor de top die volledig gericht zijn op de werkelijke vraagstukken van de organisatie.