Jacqueline Willeboordse
Jacqueline Willeboordse heeft een jarenlange expertise in het begeleiden van teams en individuen in ontwikkelprocessen.

Jacqueline heeft vanuit de combinatie van een bedrijfsmatige en gedragswetenschappelijke interesse, een lange periode managementfunties ingevuld in diverse bedrijven voordat ze zich intensief ging specialiseren in het coachen en begeleiden van teams en individuen. Door de combinatie van haar leidinggevende- en ruim twintig jaar coachervaring kan zij ontwikkelingsvraagstukken goed doorgronden en begeleiden.
 
Het is haar passie om individuen, teams en organisaties te laten excelleren. In haar begeleiding creëert zij ruimte waardoor oorspronkelijke ambitie, kracht en kwaliteiten (her)ontdekt, zichtbaar en toegepast kunnen worden. In haar aanpak zet zij werkvormen in die sterk "ervarings"-gericht zijn, het voordeel hiervan is dat zij zeer resultaatgericht en met focus te werk kan gaan. De borging van de resultaten in de dagelijkse praktijk is doorlopend aan de orde tijdens haar begeleidingstrajecten.
 
Haar expertise omvat verschillende stromingen en benaderingen. Zij is gecertificeerd voor meerdere methodieken, maar kiest voor effectiviteit in de vorm van maatwerk. Er bestaat in haar visie geen eenduidige oplossing voor alle vragen. Ieder opdracht is uniek en heeft een eigen kleur en een eigen specifieke vraag, of vraag achter de vraag. Een goede diagnose is daarom erg belangrijk voor haar.
 
Jacqueline was werkzaam bij de Erasmusuniversiteit en diverse ziekenhuizen. Daarna maakte zij de stap naar het bedrijfsleven en was lange tijd lid van het management van het Centraal Boekhuis en Libéma, waar zij o.m. verantwoordelijk was voor HRM en ontwikkelingsprogramma's gericht op organisatie- en kwaliteitsverbetering. Ook werkte zij als interimmanager. Als organisatiecoach ondersteunt zij de laatste 15 jaar directies, managers, leidinggevenden en professionals bij organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkelingsvragen
.