eric koenen
Eric Koenen ontwikkelde nationaal en internationaal een diepgaande expertise op het gebied van het functioneren en begeleiden van topteams. In het zichtbaar maken en doorbreken van belemmerende patronen ligt zijn kracht.

Hij heeft een gedragswetenschappelijke en bedrijfskundige achtergrond en vervulde managementfuncties bij Philips en Price Waterhouse Coopers. Hij was bijna tien jaar lid van de Executive Board van Cofely. Naast een lijnverantwoordelijkheid had hij ondermeer de portefeuilles Strategische Vernieuwing, Marketing & Communicatie, Innovatie en HRM onder zijn hoede.

Gedurende zijn loopbaan als bestuurder, directielid, commissaris, manager en consultant begeleidde hij teams in vele vormen van strategische doorbraakpatronen vanuit verschillende rollen, Het is zijn passie om de wezenlijke thema's in de samenwerking op tafel te krijgen.

Hij schreef drie vernieuwende boeken over actuele leiderschapsthema's, houdt jaarlijks veel inspirerende presentaties, workshops en colleges over strategie, leiderschap en innovatie waarbij hij kunst en filosofie als belangrijke inspiratiebronnen gebruikt.