werkwijzeHodler© schilderde handwerkslieden in denkende pose; overal is kennis, het is onze ambitie die te verbinden.
Wij verbinden strategie- en organisatieontwikkelingsprocessen met leiderschaps- en professionele ontwikkeling, op team- en individueel niveau.

Simpelweg omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn.

Daarbij is de verbinding tussen hoofd (diagnose, structuur en begrip), het hart (de verbinding en de betrokkenheid) en de handen (doelgerichtheid en actie) voor ons een vanzelfsprekende verbinding in een gezamenlijk ontwikkelingsproces.

Ter versterking van de inzet van onze analytische strategische, procesmatige en bedrijfskundige kennis benutten we tot de verbeelding sprekende bronnen, zoals de kunst en de filosofie op pragmatische wijze omdat we steeds opnieuw ondervinden hoe veel die moderne organisaties te bieden hebben.

Zowel in de diagnose als in de realisatie kunnen andere dan conventionele werkvormen helpen om de essentie werkelijk op tafel te krijgen. Onze ervaring is dat door de inzet van deze werkvormen sneller resultaten bereikt kunnen worden omdat de inzichten sneller en langer beklijven en daarmee diepgaander werken.

In de voorbereiding, in de voortgang en in de afronding wordt ruim aandacht besteed aan de borging van beoogde resultaten, aandacht voor borging is een belangrijk onderdeel van onze begeleiding.

Dat is de kracht van de Doorwerthgroep, een samenwerkingsverband van topadviseurs.