visie
Het is niet zozeer moeilijk te weten wat we moeten doen, het is moeilijk te doen wat we weten.
Mensen maken organisaties.

Een organisatie is een levend systeem in een complexe wereld. Iedere leidinggevende weet het, standaard oplossingen werken daarin onvoldoende of niet. Een goede, gedragen diagnose is onontbeerlijk, maar het is nog niet genoeg. Er is meer nodig. Een intelligent mens heeft niet méér hersens, maar meer verbindingen. Zo werkt het ook voor slimme organisaties in een complexe context. Het belang van de juiste verbindingen en afstemmingssystemen is groot. Daar ligt ons specialisme. Het ontwikkelen van een slimme organisatie, die de uitdagingen van deze tijd aan kan gaan en op het juiste moment de noodzakelijke breakthroughs kan realiseren.

De onderstromen in organisaties en teams beïnvloeden in bepalende mate het succes. De meest recente onderzoeken laten het zien. Beoogde strategieën worden zelden gerealiseerd wanneer hier geen aandacht aan is gegeven.

Persoonlijke ambities, twijfels, angsten, aannames, verwachtingen zijn belangrijke krachten in de onderstromen van de ontwikkeling. Ze kunnen de realisatie van een gewenste of noodzakelijke doorbraak ernstig blokkeren. Organisaties die oog hebben voor die krachten blijken onderscheidend succesvol te zijn. Werkelijke veranderingen kunnen worden tegengehouden door beperkende aannames en overtuigingen. Deze ontstaan vaak in de interactie en kunnen ook weer worden opgeheven en verruimd in de dialoog.

Effectieve sturing van een organisatie, een team of van een individuele persoon hangt sterk samen met de mate waarin verbinding plaatsvindt. Verbinding met de missie, visie en doelstellingen van de organisatie, met de onderdelen van een teams, met de omgeving en met de eigen innerlijke kracht en ambitie.

Het is onze passie om slimmere organisaties te helpen bouwen die blijvend ontwikkelen en groeien.

Hier ligt het hart van onze expertise.