De Octomiumsessies

atonium organisatie
De expertise van de Doorwerthgroep is geworteld in jarenlange ervaring en onderzoek op het gebied van strategieontwikkeling en intermenselijke processen in organisaties.
 
In 2013 -2014 starten wij met kleine netwerkgroepen die op een verdiepend niveau aan de slag gaan met actuele managementdilemma’s en de persoonlijke verhouding daartoe.
 
In deze groepen van acht is aandacht voor inhoudelijke actuele thema’s, de meest recente literatuur, filosofie en persoonlijke ontwikkeling.
 
De Octomia worden zorgvuldig samengesteld waarbij enerzijds gekeken wordt naar diversiteit en anderzijds naar de toegevoegde waarde die de verschillende leden voor elkaar kunnen hebben.
 
U kunt zich aanmelden voor een Octomium via deze website.